Rasklubben IG Windsprite

Min rasklubb - varför?

Det finns ett stort antal rasklubbar i Europa, vilket innebär splittring mellan olika avelsfilosofier och tyvärr också skapar ökade risker för raspopulationens välmående. Kennel Virvelvintens har valt att tillhöra den nyaste rasklubben IG Windsprite Germany, som har mottot "Det vänliga alternativet" och prioriterar inkludering före exkludering. Här kan alla windsprites och deras avkommor registreras och stambokföras, oavsett klubbtillhörighet. Klubben har en ödmjuk klarsynthet inför den genetiska variation som är förutsättningen för rasens överlevnad, självklart utan att tumma på hälsokraven - dessa mål är ju i längden beroende av varandra.