CEA och MDR1

Det finns två genvarianter som alla windsprites DNA-testas för. Den ena är en ögonsjukdom och den andra kan göra hunden överkänslig mot vissa läkemedel. Många hundar är bärare av dessa genvarianter, och det är vanligen inget problem så länge hunden inte får den i dubbel uppsättning, dvs ärver den från båda föräldrarna. Därför är alla uppfödare noga med att aldrig korsa två bärare. Att en hund är helt fri från genvarianten brukar uttryckas som +/+, en bärare skrivs som +/-.

Vad är MDR1?

Hundar med mutationen MDR1 (Multidrug Resistance Mutation 1) är överkänsliga mot vissa klasser av läkemedel. Förekomsten av denna mutation har windspriten troligast ärvt av sheltien, då den är vanligast bland collieraser. Hunden kan bli förgiftad av parasitmedel som t ex Ivermectin (Ivomec), och även vissa anticancersubstanser, steroidhormoner, opioider, antimikrobiella medel och hjärtfarmaka. Den vanligaste som förkommer i hemmen utan recept är loperamid, som finns i Immodium. Andra mediciner som tolereras sämre av hundar med mutation i MDR1 är de som innehåller t ex acepromazin, butorfanol, cyclosporin, digoxin eller doxycyclin. Veterinären behöver känna till om hunden har mutationen, så att läkemedlen kan anpassas.

Vad är CEA?

Collie Eye Anomaly, CEA, är en utvecklingsrubbning i ögats bakre segment. Sjukdomen förekommer hos collie, men även hos shetland sheepdog och flera andra raser. Sjukdomens allvarlighetsgrad varierar från mild sjukdom utan symptom till blindhet. De primära symptomen är chorioretinal dysplasi (CRD) och colobom. De primära förändringarna kan leda till symptom som blödning och näthinneavlossning.
En nyare svensk studie tyder på att sjukdomen kanske inte nedärvs på det okomplicerade sätt vi trott, utan att flera gener är involverade.